“Een liefdevol thuis voor mensen met een verstandelijke beperking”

Een kleinschalig wooninitiatief voor unieke jongeren!

Als ouders van jong volwassen kinderen met een verstandelijke beperking hebben wij de wens om een veilig en fijn thuis neer te zetten, waar onze kinderen samen kunnen wonen als ze het ouderlijk huis ontgroeid zijn.

Het huis moet een plek zijn waar ze zich veilig en geborgen voelen en waar ze gestimuleerd worden zich te ontwikkelen

We bieden ondersteuning daar waar het nodig is en zelfstandigheid daar waar het kan.

Ieder persoon is UNIEK. Wij vinden het belangrijk om onze kinderen een plek te bieden waar ze gewaardeerd worden zoals ze zijn. Ze hebben allemaal hun eigen mogelijkheden en talenten en die mogen ze ontwikkelen en ontplooien.

Uniek! Een kleinschalig wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking