Stichting

Stichting Wooninitiatief Uniek! Is in 2022 opgericht met als doel het realiseren van een kleinschalig en veilig thuis voor een groep van tien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, waarbij goede en passende zorg wordt geboden en waarbij de continuïteit is gewaarborgd. Deze doelstelling is in onze statuten beschreven.

De stichting heeft daarnaast als doel om fondsen te werven die nodig zijn om het wooninitiatief te realiseren en te continueren.

De stichting zal samenwerken met betrokken partijen zoals de projectontwikkelaar van de woning, de zorgaanbieder en andere partijen die betrokken zijn bij het project. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de initiatiefnemers van het project, zes ouders van de toekomstige bewoners. Het bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar. Jaarlijks stelt het bestuur een inhoudelijk verslag en financieel verslag op van haar werkzaamheden. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.  Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.