Stichting

Stichting Wooninitiatief Uniek! Is in 2022 opgericht met als doel het realiseren van een kleinschalig en veilig thuis voor een groep van tien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, waarbij goede en passende zorg wordt geboden en waarbij de continuïteit is gewaarborgd.

De stichting zal daarnaast als doel hebben om fondsen te werven die nodig zijn om het wooninitiatief te realiseren en te continueren.

De stichting zal samenwerken met betrokken partijen zoals de investeerder, de zorgaanbieder en andere partijen die betrokken zijn bij het project.