bewoners

In het woonininitatief is plaats voor 10 bewoners. We streven naar een bewonersgroep die wat betreft niveau, ontwikkeling en zorgbehoefte bij elkaar past.

De (toekomstige) bewoners hebben verstandelijke beperkingen met uiteenlopende achtergronden, onder meer down syndroom. Ze zijn aangewezen op 24-uurszorg en hebben nabijheid van begeleiders nodig.

Voor het initiatief is een minimale WLZ indicatie nodig met het profiel ‘ indicatie wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ (VG 04) t.b.v. de in te kopen zorg. 

De bewoners leven een zo zelfstandig mogelijk leven. Ze hebben werk of dagbesteding.