begeleiding

De bewoners hebben allemaal 24 uurs zorg, begeleiding of toezicht nodig. Als ouders in het woonintitatief hebben we inbreng over de manier van begeleiden, maar willen we ook met vertrouwen een stap terug kunnen doen. Voor de zorg zijn de bewoners aangewezen op een persoonsgebonden budget. Deze PGB’s worden gezamenlijk ingezet om de benodigde zorg in te kopen.

Daarom kunnen alleen jongeren worden toegelaten die een PGB vanuit de WLZ ontvangen. Er is minimaal een VG 04 WLZ indicatie nodig t.b.v. de in te kopen zorg. Om een huis een thuis te laten zijn is een warme manier van begeleiding nodig, waar iedereen aandacht krijgt en waar contact met de huisgenoten en gezamelijke activiteiten worden gestimuleerd.


De begeleiding biedt structuur voor het dagelijks leven. Biedt hulp bij de dagelijkse verzorging, het bereiden van gezonde maaltijden en bij het schoonhouden van het appartement. Een eerste contact met een zorgaanbieder is gelegd en de haalbaarheid van het project is besproken.