Sponsoring

Het realiseren van wooninitiatief Uniek! kost geld.

De inrichting van de eigen woonruimte betalen de jongeren natuurlijk zelf. En ook de ouders dragen hun steen(tje) bij.

Maar voor o.a. inrichting van de gezamenlijke keuken, woonkamer en andere ruimten, voor domotica die nodig is voor de veiligheid van de bewoners en voor de zorg, is veel geld nodig. We hebben hulp nodig om dat bij elkaar te krijgen.

Het duurt nog even voordat de jongeren in het wooninitiatief gaan wonen, maar we zijn al begonnen om geld bij elkaar te krijgen. Zo hebben we een verkoop gehouden op de rommelmarkt op koningsdag en hebben we een succesvolle notenverkoop gehouden tijdens de Vlegeldag in Bennekom. Meer (ludieke) acties worden beraamd.

Ook worden sponsors gezocht.

Wilt u ons steunen? Heel graag!

Dat kan door geld over te maken op rekening NL57 RABO 0189 9113 52 t.n.v. stichting Wooninitiatief Uniek.

Voor ons wooninitiatief wordt een ANBI status aangevraagd.